Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Minden magyar katona fontos

Szöveg: Snoj Péter | Fotó: a szerző felvételei |  2022. május 12. 6:59

Egy napon két átadás-átvételi ünnepségen is magyar katonáké volt a főszerep Bosznia-Hercegovinában. Május 11-én ugyanis mind az EUFOR, mind pedig a helyi NATO Parancsnokság törzsfőnöki tisztségét magyar dandártábornoktól és ezredestől, magyar dandártábornok és ezredes vette át a szarajevói Butmir táborban. Az ünnepségeken jelen volt dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka és dr. Maróth Gáspár nemzeti fegyverzeti igazgató is.

_SNJ3121

A Magyar Honvédség parancsnoka által vezetett delegáció – amelyhez Szarajevóban csatlakozott Pósa Krisztián nagykövet is - a kora délelőtti órákban érkezett meg az Egyesített Balkáni Hadszíntér EUFOR műveleti területére. Dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagyot, dr. Maróth Gáspár nemzeti fegyverzeti igazgatót és Papp Lászlót, Debrecen Megyei Jogú Város polgármesterét az EUFOR ALTHEA misszió parancsnoka, Anton Wessely vezérőrnagy és a szarajevói NATO Parancsnokság parancsnoka, Pamela L. McGaha dandártábornok fogadta.

Az EUFOR törzsfőnökének teendőit tavaly május óta Gerőfi Szilárd dandártábornok látta el, aki beosztását Somogyi Zoltán dandártábornoknak adta át. Az ünnepségen Gerőfi dandártábornok kijelentette: az elmúlt egy évben professzionális csapattal dolgozhatott együtt, amiért köszönetet mondott mind a magyar, mind pedig a külföldi munkatársainak.

_SNJ3176

Somogyi Zoltán dandártábornok, az EUFOR új törzsfőnöke válaszbeszédében úgy fogalmazott: bár a kihívások napjainkban egyre csak nőnek, az Európai Unió, a NATO és az ENSZ elkötelezettsége is egyre szilárdabbá válik. Hozzátette, beosztását tekintve legfontosabb feladata az EUFOR parancsnokának támogatása lesz, emellett azonban Magyarországot és a Magyar Honvédséget is képviseli majd. Aláhúzta: az ALTHEA misszióhoz, a NATO szarajevói missziójához, valamint a koszovói KFOR-hoz való magyar hozzájárulás egyértelművé teszi hazánk érdekeltségét és elkötelezettségét a Balkán stabilitása és fejlődése iránt.

Az ünnepségen Anton Wessely vezérőrnagy köszönetet mondott Gerőfi Szilárd dandártábornoknak az elmúlt egy évben tanúsított lelkiismeretes szolgálatáért. Somogyi Zoltánt köszöntve elismeréssel szólt a dandártábornok eddigi katonai pályafutásáról, hozzátéve, hogy tapasztalata nagy hasznára lesz az EUFOR-nak.

A rendezvényen dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy a Békefenntartásért Szolgálati Jellel köszönte meg Gerőfi dandártábornok lelkiismeretes munkáját.

_SNJ3290

A kétnapos felsővezetői látogatás első napjának délutánján ismét fontos eseményre került sor, hiszen ekkor rendezték meg a NATO szarajevói parancsnokságának törzsfőnökváltását. Ezt a beosztást szintén magyar ezredes tölti be hagyományosan. Kiss Ferenc ezredes - Gerőfi Szilárd dandártábornokhoz hasonlóan - egy éves külszolgálatát fejezte be akkor, amikor feladatkörét átadta Szász Róbert ezredesnek. Kiss ezredes szolgálatát szintén a Békefenntartásért Szolgálati Jel átadásával ismerte el a Magyar Honvédség parancsnoka.

A nap folyamán a magyar delegáció tagjai több előadáson is részt vettek, amelyeken pontos és naprakész képet kaphattak mind Bosznia-Hercegovina, mind pedig az EUFOR jelenéről, illetve várható jövőjéről.

_SNJ3521

Az ország békéjét őrző magyar katonák állománygyűlésén dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy beszédében köszönetének adott hangot, amiért az itt szolgáló békefenntartók minden eddig kitűzött feladatot sikeresen teljesítettek. „Azt kérem, hogy ugyanezzel a hozzáállással és a magyar katonához hű professzionalizmussal folytassák a külszolgálatot. Köszönet illeti Gerőfi dandártábornokot és Kiss ezredest, hiszen az itt eltöltött szolgálatuk tovább fényesítette a magyar zászlót Európában, az EU-ban és a NATO-ban. Azt tudom mondani, hogy ma, itt Szarajevóban újra jó volt magyarnak, magyar katonának lenni!” - mondta. Az altábornagy szólt a Magyar Honvédségre váró változásokról is, amelyek egyik célja, hogy kevesebb adminisztráció és több harcoló katona legyen. Kijelentette: egy biztos, mindenkire szükség van!

_SNJ3462

Dr. Maróth Gáspár nemzeti fegyverzeti igazgató beszédében hangsúlyozta: a magyar érdek az, hogy „tartsuk a békét ebben a régióban, és ebben az itt szolgálatot teljesítő magyar kontingensre oroszlánrész hárul. Már csak azért is, mert az elmúlt időszakban olyan fejlesztést hajtottunk végre a Magyar Honvédség Parancsnokságával együtt, amely különleges pozícióba fogja emelni a magyar honvédeket Balkán-szerte. Különleges figyelem fog hárulni a magyar honvédekre és különleges megítélés alá fognak esni a régióban.” A nemzeti fegyverzeti igazgató ezért arra kérte a katonákat: megfelelő módon képviseljék Magyarországot, hiszen a Balkán jövője szempontjából fontos, hogy miként tudjuk tartani a kapcsolatot a különböző népekkel, nemzetiségekkel.

_SNJ3511

Papp László, Debrecen polgármestere leszögezte: a magyar katonák szolgálatának hatalmas jelentősége van. „A békéért felelősségteljesen és állandó jelleggel tenni szükséges. Egyáltalán nem magától érthetődő, hogy békében és biztonságban élhetünk és nem kell az életünket akár itt, akár otthon az erőszak, fegyverek, konfliktusok árnyékában töltenünk. A háború borzalmai megelevenedtek előttünk az elmúlt hónapokban. Őszinte nagyrabecsüléssel állok itt önök előtt, hiszen Európa egyik legkonfliktusosabb, a politikai, katonai és vallási tényezőket is figyelembe véve, talán a világ egyik legbonyolultabb térségében teljesítenek szolgálatot” – mondta, hozzáfűzve: „egy olyan város képviseletében mondok köszönetet itteni szolgálatukért, ahol a katona kiemelt tiszteletnek örvend és amely városban a civilek és a helyi katonai alakulatok között példaértékű kapcsolat működik. Mi, debreceniek valóban büszkék vagyunk arra, hogy az ország védelméből és a külföldi missziók végrehajtásából Debrecen is kiveszi a részét.”

A felsővezetői látogatás hivatalos programjának zárásaként a delegáció tagjai megkoszorúzták a Bosznia-Hercegovinában szolgáló magyar katonák emlékművét.

_SNJ3589

A napi program végén a honvedelem.hu-nak adott interjújában dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy elmondta: az, hogy a bosznia-hercegovinai EUFOR és NATO parancsnokságok törzsfőnöki beosztásai mellett a KFOR parancsnoka is magyar „jól mutatja azt, hogy Magyarországnak mennyire fontos a Nyugat-Balkán stabilitása. Amellett az pedig, hogy magyar tábornok és ezredes tölti be ezeket a beosztásokat, pontosan mutatja a helyünket, hogy hol helyezkedünk el a NATO és EU katonai struktúrájában. Büszkék lehetünk rájuk!”

Dr. Maróth Gáspár hozzátette: látogatásuk egyik legfontosabb üzenete, hogy a magyar kormány számára minden magyar katona fontos. „Különösen fontosak azok a honvédek, akik itt, ebben a misszióban szolgálnak, hiszen szolgálatuk a béke szavatolását jelenti. Az ukrán helyzet miatt kulcskérdéssé vált ugyanis, hogy itt magyar parancsnokok irányítanak és a magyar védelempolitika meghatározó szerepet játszik a Balkán békéjének a biztosításában” – fogalmazott a nemzeti fegyverzeti igazgató.