Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Feith László - 4. oldal

1596030925

Az USA hadba lép

2017. április 23. 12:06

1917. április 6-án új szakaszához érkezett az akkor már három éve dúló első világháború: e napon ugyanis az Amerikai Egyesült Államok hadba lépett az antant oldalán. A tengerentúli hatalom semlegességi politikájának feladásához nagyban hozzájárult az a német távirat is, amelyet a britek fogtak el és fejtettek meg.

1596028247

Vaslovasok

2017. február 27. 17:49

Az 1800-as évek második felétől számos országban próbálkoztak a kerékpár hadicélú felhasználásával, s a 20. század elején a legtöbb európai hadseregnek már volt bringás alakulata. A katonai alkalmazás tekintetében ez az időszak számított a vasparipák fénykorának, hiszen a motorizáció robbanásszerű fejlődésekor háttérbe szorultak, harcászati felhasználásuknak pedig a második világháború után végleg leáldozott.

1596025508

Nincs vége…

2016. december 29. 15:49

Az első világháborúban egymásnak feszülő országok katonai vezetői – a politikai irányítás jóváhagyásával – 1916–1917 fordulóján ismét a döntő harc megvívására készültek. Ezzel párhuzamosan azonban a diplomaták is aktivizálták magukat, s megkezdődtek a különböző béketapogatózások is.

1596023431

Végre vége?

2016. november 20. 7:50

Az első világháború harcterein 1916 végére alábbhagyott a hadműveletek intenzitása. A szemben álló felek kimerültek, s voltak olyan államok, amelyek ebben az időszakban már nemcsak a csatamezőkön, hanem a diplomácia területén is keresték a megoldást a harcok lezárására.

1596020786

Birodalmak alkonya

2016. október 3. 18:14

Az Osztrák–Magyar Monarchia szempontjából kétséget kizáróan a három és fél hónap harcot követően szeptember 20-án véget ért Bruszilov-offenzíva volt a legnagyobb jelentőségű hadiesemény 1916-ban. A luck–oknai áttörés néven is emlegetett hatalmas méretű orosz támadás ugyanis kis híján kikényszerítette a dualista birodalom kilépését az első világháborúból.

1596018941

Gyors győzelem

2016. augusztus 30. 11:38

Bár a legnagyobb titoktartás közepette csatlakozott a Hármas Szövetséghez (vagyis papíron a központi hatalmak táborához tartozott), Románia az első világháború kitörésekor semleges maradt. Idővel természetesen mindkét hadviselő fél maga mellé akarta állítani, s végül az antant akarata érvényesült: 1916. augusztus 27-én a balkáni ország az ő oldalukon lépett be a harcokba.

1596018364

Magasztos, látványos és ünnepélyes

2016. augusztus 20. 7:00

A hivatásos tiszt pályafutásának egyik emlékezetes pillanata a tisztavatás. A megszabott rend és alaki előírások mellett zajló, mégis magasztos, látványos és ünnepélyes esemény a magyar tisztképzés több mint 140 éve íródó története során számos alkalommal változott. Az alábbiakban ezeket a változásokat vesszük számba.

1596017105

A feketelőpor bűvöletében

2016. július 21. 17:27

A jövő hónapban Tatárszentgyörgy mellett, a Sarlóspuszta Club Hotelhez tartozó lőtérkomplexumban rendezik meg a 27. elöltöltő fegyveres világbajnokságot. Ebből az alkalomból tartott sajtótájékoztatót július 21-én, a helyszínen az esemény fővédnöke, dr. Simicskó István honvédelmi miniszter. Az eseményen részt vett Nagy György, a Magyar Sportlövők Szövetségének elnöke, illetve a Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetségét irányító Németh Balázs is. 

1596015348

A somme-i húsdaráló

2016. június 18. 11:39

Hadtörténelmük legtragikusabb eseményeként él a britek emlékezetében a somme-i csata kezdete. Az első világháború legnagyobb véráldozatot követelő összecsapásának első napján ugyanis a szigetország hadereje 57 470 embert vesztett, közülük csaknem húszezren maradtak holtan a harctéren. Nem meglepő tehát, hogy 1916. július elseje szimbolikus jelentőségű a britek számára: a háború hiábavalóságának és az „egyszerű” katonák hősiességének jelképeként tekintenek e napra.

1596010846

A levegő urai

2016. március 24. 9:51

Az első világháború kirobbanásakor a szemben álló felek nem rendelkeztek konkrét elképzelésekkel a repülőgép alkalmazását illetően. A harcok során aztán kialakultak a légi hadviselés eljárásai, amelyek a technológia rohamléptű fejlődésével párhuzamosan már a háborús évek alatt is rengeteget változtak. Mindezek, illetve annak felismerése, hogy a légtér birtoklása döntő hatással bírhat a későbbi háborúk menetére, 1918-ra az önálló fegyvernemek sorába emelte a légierőt.