Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Hírek - 7870. oldal

1595870902

Nemzetközi repülőnap és haditechnikai bemutató

2007. augusztus 15. 0:59

IX. nemzetközi repülőnap és haditechnikai bemutató az a rendezvény, amely az elmúlt évek során százezres nagyságrendű látogatószámmal, mára Európa-szerte elismert, rangos eseményként a legnevesebb szóló és kötelék-bemutatókkal is büszkélkedhet. E szavakkal nyitotta meg dr. Szekeres Imre honvédelmi miniszter a kecskeméti repülőnapot, amelynek programsorozata augusztus tizenegyedikén, szombaton, pontosan nyolc órakor a Diamond Twins Star műrepülő bemutatóval vette kezdetét.

1595870902

Galerie

2007. augusztus 15. 0:59

Einführungstext

1595870879

Kiképzőközpont Pol-e Khumriban

2007. január 1. 0:00

Elkészült Pol-e Khumri rendőr-főkapitányságán az MH PRT és a hozzá csatlakozott Rendvédelmi Szakértői és Tanácsadói Kontingens közös projektje. Az ünnepélyes átadásra szeptember 8-án került sor, melyen részt vett Szabó László ezredes, az MH PRT 2 parancsnoka, Rózsa Tibor ezredes, az MH PRT 3 parancsnoka, dr. Boda József rendőr ezredes, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (IRM) Nemzetközi Oktatási Központjának igazgatója, illetve a Rendvédelmi Szakértői és Tanácsadói Kontingens képviselői.

1595870879

Missziós felkészítés

2007. január 1. 0:00

A Magyar Honvédség EUFOR-százada második váltásának mintegy 150 fős állománya a szeptember 3-ával kezdődő héten hajtotta végre az előírt lőgyakorlatokat, az egészségügyi szakállomány pedig egészségügyi felkészítésen vett részt – adott tájékoztatást Szentes Gábor őrnagy, a század parancsnoka. Mint azt a parancsnok elmondta, az állományban több békefenntartó-múlttal rendelkező katona van, akik tapasztalataikkal segítik társaikat. Az alegység szeptember második hetében a gépjárművezetők és a híradó beosztású katonák felkészítésével folytatja tevékenységét.

1595870884

MQ–9 Reaper az első pilóta nélküli csapásmérő repülőszázadnál

2007. január 1. 0:00

A Kaliforniában végrehajtott teszteket követően, március végén megérkezett az első MQ–9 Reaper (Predator B) pilóta nélküli repülő a nevadai Creech légibázisra, a 42. csapásmérő repülőszázadhoz. Ez az alakulat május elsejétől a feladatait teljes mértékben ezzel a típussal, illetve MQ–1 Predatorokkal végrehajtó 432. repülőezred alárendeltségébe tartozik majd. Jon Greene alezredes, századparancsnok szerint 2009-ig a 42. csapásmérő század tizennyolc Reapert rendszeresít. Jelenleg hét MQ–9 gyártása van folyamatban. Öt légi jármű összeszerelésére 2006 januárjában kapott megbízást a General Atomics, 41 millió dollár összértékben; ezeket a tervek szerint 2008 első negyedévében szállítják le. Március közepén ugyanakkor a cég további 43 milliós megrendeléshez jutott újabb két MQ–9, továbbá két földi irányítóállomás és egyéb, a gép üzemeltetéséhez szükséges felszerelések előállítására.

1595870884

Változások az iraki kiképző misszióban

2007. január 1. 0:00

Április 15-től négy magyar katona kezdi meg hat hónapos szolgálatát Irakban, a NATO Kiképző Misszióban (NATO Training Mission-Iraq). Az ő feladatuk lesz többek között előkészíteni a „terepet” a nyár elején érkező, 15 fős magyar tanácsadó és összekötő csoportnak (MALT), amely az ottani bázis védelmét koordinálja majd. Egyebek mellett ezt mondta Szűcs András dandártábornok, az MH Műveleti Központ parancsnoka az április hatodikai visszafogadó és búcsúztató ünnepségen. A minisztériumban rendezett eseményen nem csupán a fentebb említett a négy főt búcsúztatták el, hanem ünnepélyesen visszafogadták azt a két katonát, akik Grúziából, illetve Nyugat-Szaharából tértek haza. Utóbbiak átvehették a Békefenntartásért Szolgálati Jelet és – mint ahogyan a dandártábornok beszédében fogalmazott – sikeres missziójuk után, tapasztalatokkal felvértezve illeszkedhetnek vissza a hazai szolgálatba.

1595870889

A stratégia a modern korban

2007. január 1. 0:00

A hagyományos és az új stratégiai elgondolások jelentőségét világítja meg, és segíteni kívánja a háború és béke összetett kérdéseinek megértését a 21. század elején.

1595870889

Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok

2007. január 1. 0:00

Biztonság a XXI. században sorozatcímmel megjelent kötet: Az önértelmezés és viták a hidegháború utáni korszakban. Egy kivételével valamennyi tanulmány a ,90-es évek elején született, amely új korszakhatárt nyitott a nemzetközi politikában.

1595870894

A mohácsi csata előzményei

2007. január 1. 0:00

A Zrínyi Kiadó Nagy csaták című sorozatának második kötete, Pálosfalvi Tamás hadtörténész „Nikápolytól Mohácsig 1396–1526”című munkája a mohácsi csata előzményeit mutatja be. A szerző könyvének első fejezeteiben bemutatja a korabeli Európát és hadseregeit, a magyar hadszervezet fejlődését, valamint az Oszmán Birodalom felemelkedését és hadseregét. A szép kiállítású könyv százharminc év hadi krónikájából azokat a legjellemzőbb ütközeteket, ostromokat, csatákat tárgyalja, amelyeket a Magyar Királyság egy olyan hatalom ellen vívott, amely katonailag valamennyi európai kortársánál erősebb volt, és amely folyamatos hódításra rendezkedett be.

1595870899

Harci technikák kézikönyve

2007. január 1. 0:00

A Zrínyi Kiadó gondozásában jelent meg a Chris McNab-Will Fowler angol szerzőpáros hézagpótló munkája, a Harci technikák kézikönyve. A képekkel gazdagon illusztrált könyv, amint az a bevezetőjéből is kiderül, bemutatja a hagyományos és különleges egységek katonáinak harci technikáját és a különleges harci feladatok sikeres megvívásának eszköztárát. A szerzők pontosan megfogalmazzák, hogy “a harcászat a háború megvívásának összes módszerét magában foglalja, de a katonai elméletben négy eleme van: a tűzerő, a mozgékonyság, a meglepetés és a megóvás”. A legfontosabb talán a megóvás, hisz ezen múlik a katonák túlélése.