Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Maglite 2010: gyakorlat huszonhetedszerre

Szöveg: Dr. Réger Béla / ZMNE |  2010. november 14. 20:24

Ez évben 27. alkalommal rendezték meg a brit, amerikai, cseh és magyar egyetemi hallgatók részvételével a MAGLITE gyakorlatot. A dr. Réger Béla tanszékvezető egyetemi docens vezetésével, a ZMNE Logisztikai Tanszékének szervezésében zajló brit-magyar logisztikai program kiemelt szerepet játszik a katonai logisztika MSc szakos hallgatók tanrendjében, melynek során lehetőséget kapnak az elméleti ismeretek elmélyítésére, azok gyakorlati kivitelezésére.

Hallgatóink a komplex logisztikai feladat végrehajtásával jártasságot szereznek a más nemzetekkel történő kapcsolattartás és együttműködés feladatairól.

A felkészülés keretében kidolgozásra került egy dandár nagytávolságú átcsoportosítása felszíni vasúti szállítással és közúti járműoszlopokkal Koper kikötőből, valamint Ronchi repülőtér térségében berendezett RSOM körletből a Slovary fantázia nevű megye területén összpontosítási körletbe, és a kijelölt gyakorlótéren. Sor került továbbá képesség jegyzékek, technikai megállapodások és szemrevételezési tervek összeállítására az összpontosítási körletbe és a feladat végrehajtásához kapcsolható objektumokba.

Az összetettsége, bonyolultsága miatt nehéz felkészülési feladat nagy kihívás elé állította az összetételében és szakmai előéletében sokszínű tancsoportot. A feladat eredményes végrehajtása érdekében a vezetést a külföldi, valamint törzsmunka tapasztalatokkal rendelkező csoporttagok vállalták magukra, akik ,,erőltetett menetben" próbálták képbe helyezni a területen ,,civil ismeretekkel" rendelkező társaikat. 
A tanórákat követő esti órákba nyúló önképzés során megismerhettük egymás erősségeit, gyengéit, megtanulhattuk a különböző érvrendszerek megértését, elfogadását és a kompromisszumra való törekvés fontosságát,

valamint a katonai műveletekben használt dokumentumok kitöltésének szabályait.

A munkavégzés során – még a legfeszültebb pillanatokban is – az egymás iránti tisztelet, a bajtársi összetartozás volt jellemző, ami „kincstári optimizmussal" és jókedvvel párosult.

A nagytávolságú átcsoportosítás feladat végrehajtása során egyik kulcsfontosságú teendő az RSOM körlet kijelölése volt. Csoportunk ezen a téren nem rendelkezett nagy tapasztalattal. A döntés meghozatalához elfogadtuk a tanulmányaink során elsajátított kritériumokat, szempontokat, majd az ADAMS NATO logisztikai térinformatikai rendszer Geo Manager modulját segítségül hívva, az ott rendelkezésünkre bocsátott térképen kijelöltük az általunk jónak ítélt körletet. Az RSOM

berendezéséről, annak működtetéséről harcparancs készült, mely összhangban volt a térképen kijelölt, majd később vázolt körlettel.

A feladat hazai szakaszában, még a szemrevételezés végrehajtása előtt összességében az a kép alakult ki bennünk, hogy tudásunkhoz mérten a megfelelő döntést hoztuk meg egy életképes RSOM körlet kijelölésére és működtetésére, valamint a kijelölt alegységek vasúti szállításara, illetve közúti metére.

A szlovéniai Koper kikötője, mind a Magyar Köztársaság Logisztikai Stratégiája, mind a Magyar Honvédség hadműveleti átcsoportosítások szempontjából kiemelten fontos objektum. Ennek a tengeri kikötőnek a szakmai megismerése kiemelt fontosságú a képzés szempontjából. A koperi kikötőben folyó logisztikai tevékenység megtekintése mindannyiunk számára érdekes és tanulságos élményt nyújtott, sok hasznos információt kaptunk a szolgáltatást végző cég látogatói kapcsolatokért felelős menedzserének előadása és kérdéseinkre adott válaszai során.

Az RSOM általunk kiválasztott helyszínein végrehajtott szemrevételezések során azonban szembesülnünk kellett azzal, hogy nem volt elég csak a

térkép alapján történő tervezés, illetve önmagában nem elegendő egy-egy részterület ismereteinek alkalmazása, hanem minden korábbi ismeretanyagot és a helyszínen rögzíthető információkat komplexen kell felhasználni a megfelelő döntés meghozatalához.

Az RSOM körlet kijelölésekor például nem győződtünk meg a rendelkezésünkre bocsátott térkép geo-referálásáról, ennek eredményeképp az ADAMS Geo Manager modulja által használt térkép és a valóság között jelentős eltérés mutatkozott. További problémát jelentett, hogy a térképen a tényleges szintkülönbségeket, a földművelés jellegét, valamint a települések nagyságát rosszul ítéltük meg.

A szemrevételezés során felmérték az említett objektumok és a tárolásra, parkolásra alkalmas területek befogadóképességét, valamint meghatározták a pontos koordinátákat.

Összességében megállapítható, hogy helyszíni szemrevételezés végrehajtására mindenképpen szükség van, mert a térképen történő kijelölés nem alkalmas a terep, az utak és létesítmények állapotának pontos és valós megismerésére, a helyi szolgáltatási lehetőségek felmérésére.

A jó hangulatban együtt töltött pár nap során a feladat végrehajtása és a csapat összekovácsolása sikeresnek bizonyult, ami reményeink szerint a gyakorlat magyarországi végrehajtása során pozitívan fogja befolyásolni a közös munkát.