Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Hírek - 7593. oldal

Pályázati felhívás HM Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíjra

2007. január 1. 0:00

A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere pályázatot hirdet HM Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíjra. A pályázat kiírása a középiskolás tanulók érdeklődésének a honvédelmi tevékenység felé történő orientálása érdekében történik. Az ösztöndíjra a 2007/2008-as tanévre pályázatot nyújthatnak be a középiskolai tanulmányaikat megkezdő, kizárólag magyar állampolgársággal rendelkező, 8. osztályban év végén 4.50 feletti tanulmányi átlagot elérő, példás magaviseletű tanulók.

1595870882

Magyarország katonai története

2007. január 1. 0:00

Új állandó kiállítással gazdagodott a Hadtörténeti Múzeum tárlatkínálata; május 25-én „… és lehullott a vasfüggöny” címmel nyílt meg a Magyarország katonai történetének 1948–1968 közötti időszakát átölelő kiállítása.

1595870888

A Zrínyi Kiadó könyvújdonsága

2007. január 1. 0:00

A Zrínyi Kiadó a forradalom 50. évfordulóján egyedülálló és várhatóan nagy visszhangot kiváltó kötetet nyújt át az olvasónak. A téma egyik legkiválóbb hazai szakértője, Horváth Miklós és szerzőtársa, Tulipán Éva a még meglévő fehér foltok közül a forradalom és szabadságharc emberveszteségeinek számbavételére vállalkozott.

Történeti áttekintés a magyar hadkiegészítési rendszer kialakulásáról

2007. január 1. 0:00

Zsigmond királyunk (1387-1437) 1435. évi dekrétuma teremtette meg Magyarországon az állandó hadsereg csíráját a terjeszkedő oszmán birodalom elleni védelem érdekében. Ebben az intézkedésben a törvényesített magyar véderő egyes részei, s így közvetve az egész haderő állandósítására irányuló szándék jutott kifejezésre.

1595870893

Nikápolytól mohácsig 1396–1526

2007. január 1. 0:00

A Zrínyi Kiadó Nagy csaták című sorozatának második kötete. Pálosfalvi Tamás könyve egyik nagy csatától a másikig vezeti el az olvasót közel 200 illusztrációval, térképekkel és korabeli idézetekkel segítve az eligazódást. 4500 Ft   

1595870893

Vadászgép a múltból

2007. január 1. 0:00

Egy rozsdás légcsavartoll az első tárgy, amit észrevesz az ember, amikor odaér a feltárási munkálatok helyszínére, Abony térségébe. A jelenlegi feltételezések szerint itt találták meg ugyanis a közelmúltban Bejczy József százados – a Puma vadászezred 101/3-as századának néhai parancsnoka – 1944. november negyedikén lezuhant Messerschmitt-vadászgépének (Me–109 G típus) roncsait. (Ami a feltételezéseket illeti, szakemberek azért hívják fel a figyelmet az óvatosabb fogalmazásra, mert teljes konkrétsággal például DNS-vizsgálat döntheti el, ki is az, akinek földi maradványait megtalálták – a szerk.)

A szabadságharc harcászata

2007. január 1. 0:00

Az 1848-49-es szabadságharc szereplőiről, eseményeiről és tanulságairól könyvtárnyi irodalom gyűlt össze, ennek a hősies önvédelmi küzdelemnek a harcászatáról azonban csak érintőlegesen, és egy-egy nagyobb ütközet elemzése során esett szó. Nem véletlen tehát, hogy a katonaberkekben érdeklődést váltott ki a jó nevű hadtörténész, Csikány Tamás alezredes Csata Komáromnál 1849. július 2-án, avagy a szabadságharc harcászata című könyve.

A vadászrepülőgépek krónikája

2007. január 1. 0:00

A vadászrepülőgépek eredetének és fejlődésének képes története az alcíme a Zrínyi Kiadó gondozásában megjelent, Vadászrepülők című, szép kiállítású, fotókkal gazdagon illusztrált könyvnek. A könyv jól áttekinthető táblázatokban ismerteti a bemutatott repülőgépek jellemzőit: a gyártó országot, a gép teljesítményét, fegyverzetét és méretét.

A Várpalotai helyőrségi klub nyári programja

2007. január 1. 0:00