Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Kötelességtudat - megbízhatóság - elkötelezettség

4. rész

Szöveg: Szabóné Varga Erika százados | Fotó: Koncsek Barna főhadnagy |  2022. február 28. 8:02

Cikksorozatunkban a KFOR 26. váltásának törzsében és vezető beosztásaiban szolgálatot teljesítők mindennapi feladataiba, nemzetközi környezetben történő helytállásukba nyújtunk betekintést.

A NATO vezette KFOR-misszióban, amelyet 28 különböző nemzet katonái alkotnak, szinte mindennaposak a magasrangú katonai és civil vendégek látogatásai. Előkészítésük minden apró részletre – a fogadástól a búcsúzásig – történő odafigyelést, rendkívüli figyelmet és szervezőkészséget igényel a Látogatói Iroda (Joint Visitors Bureau - JVB) minden egyes tagjától.

JVB (1)_kicsi

Mezei Zsolt alezredes, a Honvédelmi Minisztérium Honvédelmi Államtikári Titkárság szakreferense az első magyar katona, aki irodavezetőként irányíthatja a JVB nemzetközi csapatát és annak mindennapi tevékenységét a KFOR-misszióban.

Milyen gondolatok fogalmazódtak meg önben, mikor felkérték erre a beosztásra?

2021 kora tavaszán a brüsszeli irodámban éppen csomagoltam, mert befejezni készültem a négyéves tartós külszolgálatomat, amikor megcsörrent a telefonom Magyarországról: a Magyar Honvédség Parancsnoki Irodájától kerestek. A hívás igen rövid volt, a kérdésre, hogy elvállalnám-e az irodavezetői beosztást, azonnal, gondolkodás nélkül igent mondtam. Nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy részese lehetek ennek a történelmi pillanatnak, amikor egy magyar tábornok vezeti a NATO legnagyobb misszióját.

Katonai pályafutása során szerzett már ilyen irányú tapasztalatot, hogyan kell vezetni a Látogatói Irodát?

Tartós külszolgálat során 2002-2005 között az olaszországi NATO Gyorsreagálású Erők Parancsnoksága (HQ NRDC-IT) Látogató Irodáján szolgáltam. Az alatt a három év alatt rengeteg tapasztalatot és információt gyűjtöttem, hogyan lehet a lehetetlennek tűnő feladatokat is megoldani és milyen nemzetközi környezetben dolgozni. Így nem volt újdonság számomra, hogy egy színes nemzeti összetételű csapatot – svájci, román, ír, magyar – koordináljak. Sokszor találkozunk gyors megoldást igénylő helyzettel, amikor azonnal cselekednünk kell, úgy, hogy ebből a magasrangú vendég semmit se vegyen észre. Minden szituációra nem tudunk felkészülni, felmerülhetnek előre nem látható problémák, de ezekben a helyzetekben mindig számíthatok kollégáimra és svájci helyettesemre, aki 2019 óta tartalékos katonaként rátermettségével és szakmai tudásával segíti a csapat munkáját. Ahogy történt ez az első komoly feladatnál még múlt év októberében, a KFOR parancsnoki átadás-átvételi ünnepségen: kedvezőtlen időjárási körülmények között háromszáz vendég részvételét koordináltuk sikeresen.

Mezei Zsolt alez_kicsi

Kijelenthető tehát, hogy a protokolláris feladatok maradéktalan végrehajtása érdekében elengedhetetlenül fontos a jó csapatmunka és az egymásra figyelés, amit Metzger András hadnagy, az MH Pápa Bázisrepülőtér repülésirányító tisztje is megerősített.

Hogyan kerül a pápai bázisrepülőtérről egy repülésirányítő tiszt az otthoni feladataitól merőben eltérő szakmai területre?

Otthon is elengedhetetlen a jó csapatmunka és a fegyelmezett feladatvégrehajtás, hiszen életek múlhatnak azon, ha csak egy másodpercre is lankad a figyelem. Itt persze nem ilyen súlyos a helyzet, de a kiemelt vendégek esetén itt sem szabad hibáznunk. A fő feladataim közé tartozik a ki- és beléptetés a koszovói Film City táborba, rendezvények koordinálása, valamint a nemzetekkel történő kapcsolattartás. Mindezek mellett részt veszek a magasrangú vendégek autóval, konvojban történő kísérésében is. Őszintén szólva ebben a munkában ez jelentette számomra a legnagyobb kihívást. Egy statikus munkához szokott embernek nem volt könnyű belecsöppenni egy olyan szerepkörbe, ahol néha már akciófilmbe illő autós manővereket kell végrehajtani. Nemcsak tartani kell a követési távolságot a delegáció konvojába besorolt autók között, de emellett a helyi kaotikus forgalomra is figyelni kell. Többek között, ilyen és hasonló élmények, valamint a nemzetközi környezetben való szolgálat ösztönzött arra, hogy műveleti területre jelentkezzek. Már az eddig eltelt idő alatt is rengeteget tanultam és bár a féléves szolgálat gyorsan telik, addig is folyamatosan gyűjtöm a tapasztalatokat és az ismereteket.

Metzger András hdgy_kicsi

Tóth-Jánosa Gabriella őrmester, a Magyar Honvédség Parancsnoksága Haderőtervezési Csoportfőnökség, tervező-szervező altisztje szintén az irodán teljesít szolgálatot.

Egyedüli nőként, hogyan sikerült beilleszkednie? Milyen feladatokat kell végeznie a mindennapok során?

Már második alkalommal szolgálok a KFOR-misszióban, így a nemzetközi közösségbe történő beilleszkedés nem okozott gondot, a kollégák segítőkész hozzáállása is sokat segített. Az otthoni beosztásom tervező altiszt, napi feladataim közé tartozik a külföldi partnerekkel történő tárgyalások előkészítése és levezetése, így az itteni feladatkör nem volt idegen számomra.

Tóth-Jánosa Gabriella őrm_kicsi

A precizitás és a pontosság elengedhetetlen a parancsnokságra érkező magasrangú vendégek látogatásakor. Egy úgynevezett check-list alapján többször ellenőrizzük, hogy minden a helyén van-e. Így például, az ültetőkártyán szereplő nevek helyesen vannak-e írva, a nemzetek zászlói a megfelelő sorrendben vannak-e kirakva, a vendégkönyv és íróeszköz elő van-e készítve, és még sorolhatnám. Az adott látogatással kapcsolatos előzetes programterv megérkezésétől, a társszervekkel történő egyeztetésen keresztül, amíg a vendég el nem hagyja az országot, készen kell állnunk bármilyen problémát megoldani. Emellett még tevékenyen részt veszünk a belső rendezvények biztosításában is, parancsnokváltások, kitüntetési ceremóniák vagy állománygyűlések. Mivel az iroda létszáma elég alacsony, mindenkinek ismernie és tudnia kell az összes feladatkört, részfeladatot. Nincs kivételezés, ahogy a kollégáim, én is vezettem a konvojmenetben az autót, ami sötétedés után igen nagy koncentrációt és rutint igényel, amit a látogatások sokasága miatt elég gyorsan megszereztem. Az itt megtapasztalt dolgokat és a megszerzett képességeket az otthoni beosztásomban jól fogom tudni kamatoztatni.

Kapcsolódó cikkek