Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Kratochvil: a honvédelmi nevelés bölcsője

Szöveg: Antal Ferenc | Fotó: Szováthy Kinga és archív felvételek |  2022. január 21. 13:51

A Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium tervei szerint 2030-ig mintegy tíz honvéd középiskola és kollégium kezdi meg működését Magyarországon. A debreceni Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium után, tavaly nyáron Nyíregyházán adták át a Mikecz Kálmán Honvéd Kollégiumot, ez év őszén pedig Hódmezővásárhelyen is megkezdi működését a Honvéd Középiskola és Kollégium.

honved_kozepiskola_1

A rendszerváltást követő időszak szervezeti és strukturális átalakításai az ország különböző pontjain működő katonai középiskolákat is hátrányosan érintették. Amíg a hetvenes-nyolcvanas években a honvéd középiskolák fénykorukat élték, a kilencvenes évek második felében szinte a teljes rendszert felszámolták, majd 2007-ben az utolsó intézmény is bezárta kapuit. Ennek, valamint a sorkatonaság eltörlésének köszönhetően olyan szakadék keletkezett a Magyar Honvédség, valamint a középiskolai korosztály között, amely a haderő utánpótlását is veszélyeztette.

A hazafias és honvédelmi nevelés, valamint a Magyar Honvédség és a fiatal korosztály közötti kapcsolat erősítésének igénye egy új rendszer kialakítását követelte meg. A debreceni Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégiumban 2009 őszén honvédelmi szakkör indult, majd 2010 szeptemberétől a kilencedik és tizenegyedik évfolyamon szabadon választható tantárgyként megjelent a katonai alapismeretek oktatása. Az új intézmény alapjainak kialakításában egyik fő szempont volt az MH 5. Bocskai István Lövészdandár közelsége, amelynek vezetése és állománya a kezdetektől támogatta a pedagógiai munkát.

honved_kozepiskola_2

2011. február 3-a mérföldkő volt az intézmény életében, amikor egy katonai alapismeretek tanórát, illetve gyakorlati bemutatót követően Debrecen főterén bejelentették: a városban honvéd középiskola jön létre.

A következő időszak a szervezeti és működési keretek kialakításával telt, majd 2013. augusztus 1-jén, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a Honvédelmi Minisztérium együttes megállapodásával létrejött a honvéd középiskola, amely egy évvel később felvette az első világháború jeles parancsnoka, Kratochvil Károly altábornagy nevét.

Az immár Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium – amelynek fenntartó működtetését a Honvédelmi Minisztérium, a logisztikai, gazdasági feladatok egy részét pedig az MH 5. Bocskai István Lövészdandár látja el – a kezdetektől nagy népszerűségnek örvend a pályaválasztó fiatalok körében, akik az ország minden tájáról érkeznek.

honved_kozepiskola_3

Népszerűsége sajátos kettősségében rejlik, hiszen egyrészt megfelel a polgári oktatási tanintézményekkel szemben támasztott követelményeknek, másrészt pedig olyan speciális szabályrendszert alkalmaz, amely szervesen kapcsolódik a honvédelmi neveléshez, ezáltal a katonai szocializáció előszobájának tekinthető. Az iskola növendékei által elért kimagasló tanulmányi és versenyeredmények ennek a „hibrid” rendszernek a sikerét tükrözik. De beszéljenek a számok: a 2016/2017-es tanév végére az iskola átlaga megközelítette a 4,0-s iskolai átlagot. A növendékek fele 4,0 vagy afeletti eredményt ért el, és közel negyven tanuló részesült honvédelmi miniszteri ösztöndíjban. Az intézmény 2014-ben és 2016-ban az ország legjobb elektronikai középiskolája lett, és mindkét évben első helyezést ért el az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek döntőjében. 2016-ban az iskola tanulója, Fodor Elek egy tűzeset kapcsán tanúsított kimagasló hősiességéért megkapta a Hazáért Érdemjelet.

honved_kozepiskola_4

A csaknem hétszeres túljelentkezés ellenére nem egyszerű az intézmény növendékévé válni: a jó tanulmányi eredmény mellett a központi felvételi vizsga sikeres teljesítésén túl meg kell felelni egy kemény fizikai felmérőn és egy pszichológiai beszélgetésen is.

És hogy mit kapnak cserébe a diákok? Ebben az intézményben valóban az első a diák, ahol a katonai nevelők és a pedagógusok mindent megtesznek annak érdekében, hogy a fiatalok érettségi vizsgát tegyenek és jó eséllyel induljanak neki a továbbtanulásnak. Emelt szintű honvédelmi nevelésük, oktatásuk bentlakásos rendszer keretein belül, egyedi program szerint folyik. Nem részesülnek katonai kiképzésben, nincs katonai jogállásuk és nem kötelező számukra a katonai pályaválasztás sem. A lakhatási feltételek otthonszerű elhelyezést biztosítanak számukra: a szobákban internetelérés biztosított, minden diák önálló szekrénnyel, asztallal és polccal rendelkezik. Ezen kívül három 20 férőhelyes tanulószoba, játék- és olvasóterem – egyben diákönkormányzati szoba, 100 férőhelyes, kulturális programok lebonyolítására alkalmas díszterem, számítástechnikai szoba, főzőkonyha, mosó és szárítószobák, valamint konditerem és szabadtéri kondipark is a növendékek rendelkezésére áll.

honved_kozepiskola_5

A tanulók éjszakai pihenőideje 22.00-06.30 közé esik, az első tanítási órák az életkori sajátosságoknak megfelelően reggel 07.45-kor kezdődnek. A kötelező bentlakásos rendszeréből adódóan az iskolavezetés részéről egyértelmű elvárás volt a tanári kar irányában, hogy ne csak szimplán pedagógusok legyenek a kollégák, hanem egyéni törődéssel, neveléssel sok esetben pótolják a szülői ház távollétét is. Az intézmény elsődleges célja a minőségi nevelés: olyan fiatalok oktatása és nevelése, akik hazájuk, keresztény nemzeti értékeink és a Magyar Honvédség iránt elkötelezett fiatal felnőttként fogják megkezdeni életüket. Az iskolapadból a közép- és felsőfokú katonai tanulmányokat választó növendékek pedig a Magyar Honvédség minőségi utánpótlásai lesznek.

honved_kozepiskola_7

A honvédelmi középiskolák és kollégiumok sora 2021 nyarán a Nyíregyházi vitéz Mikecz Kálmán Honvéd Kollégiummal bővült, mely a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium intézményegységeként kezdte meg működését. Az itteni kollégium három évtizeddel ezelőtt zárt be, újbóli beindításáról 2020-ban született meg a gondolat. Az elhelyezési feltételek biztosítását követően 24 diák kezdte meg a 2021/2022-es tanévet. A debreceni intézményhez hasonlóan itt sem katonákat nevelnek majd, de a növendékek betekintést kapnak a katonai alapismeretekbe, tudományokba, a katonák életébe.

* * *
Kovács_alez

„A 2022/2023-as tanévben két kis létszámú osztályt indítunk Hódmezővásárhelyen. A honvéd kadét közismereti képzés emelt óraszámban angol nyelvű, a honvéd kadét ágazati képzésünk pedig gépjármű mechatronikai technikus, infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető technikus képzést biztosít majd a fiataloknak” – mondta Kovács István alezredes, a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium igazgatója január 20-án, Hódmezővásárhelyen tartott prezentációjában. Hozzátette: az a tartás és hazafias gondolkodásmód, amelyet ebben a középiskolában kapnak a növendékek, az egész életüket át fogja hatni.

honved_kozepiskola_6

„Egy olyan értékrendhez, egy olyan értékvonalhoz tudnak a fiatalok kapcsolódni, ami az elmúlt évtizedekben Magyarországon hiány volt. A hazaszeretet, a honvédelmi nevelés, azt gondolom mindannyiunknak alapértéke kell, hogy legyen és ezt minél több helyről be kell építenünk a köztudatba” – mondta dr. Juhász Tünde, a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, aki önkéntes műveleti tartalékos ezredesként és hódmezővásárhelyiként kiemelten fontosnak tartja a középiskola és kollégium létrehozását.

Kapcsolódó cikkek