Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Kötelességtudat - Megbízhatóság - Elkötelezettség

8. rész

Szöveg: Dr. Samu Tímea ezredes | Fotó: Koncsek Barna főhadnagy |  2022. augusztus 18. 7:19

Cikksorozatunkban a KFOR parancsnokság XXVI. váltásának törzsében és vezető beosztásaiban szolgálatot teljesítők mindennapi feladataiba, nemzetközi környezetben történő helytállásukba nyújtunk betekintést. A magyar katonajogászok történelmet írnak azzal, hogy a KFOR parancsnokának közvetlen alárendeltségébe tartozó vezető jogi tanácsadói beosztást (Chief Legal Advisor) első alkalommal magyar katona tölti be, dr. Samu Tímea ezredes személyében.

LEGAD-1

Széleskörű jogi ismeretek, proaktív hozzáállás, kreatív és logikus gondolkodás - ezek azok az ismérvek, amelyek meghatározzák egy műveleti jogi tanácsadó hitvallását. Kicsit varázslónak is kell lenni, megoldani olyan problémákat, amelyek létezéséről mások nem is tudnak, és szüntelenül figyelni minden eseményre, ami a műveleti területen történik. Nemzetközi misszióban műveleti jogi tanácsadóként el kell vonatkoztatni a hagyományos, nemzeti jogásztiszti szerepkörtől és ki kell lépni a komfortzónából is.

A nemzetközi jogi ismeretek mellett a műveleti terv és kapcsolódó dokumentumainak értelmezése és alkalmazása - a NATO eljárások és előírások betartása mellett – mindennapos, kihívást jelentő feladat. Mindez inspiráló volt számomra, amikor erre a megtisztelő feladatra vállalkoztam. A koszovói műveleti területre vezénylésemet megelőzően a NATO hadműveleti szintű összhaderőnemi parancsnokságán dolgoztam, ahol műveleti jogi tanácsadóként katonai műveletek tervezése és jogi támogatása volt az egyik fő profilom. A parancsnokságunk egyik fontos iránya a NATO vezetésű afganisztáni művelet hadszintéren kívülről történő támogatása volt, ennek tapasztalatait most harcászati szinten igyekszem hasznosítani.

A KFOR Parancsnokság Jogi Irodája közvetlenül a KFOR-parancsnok alárendeltségében működik, a vezető jogi tanácsadói beosztást a magyar parancsnoki év idejére magyar katonajogászként én töltöm be; egy amerikai, egy oszták és két koszovói kolléga dolgozik az alárendeltségemben. A két helyi munkatárs működteti a Jogi Iroda részét képező Kárügyintézési Irodát (KFOR Claims Office) és az osztrák jogász tiszttel együtt vizsgálják, elbírálják, illetőleg a nemzeti képviselők részére átadják a károsultak KFOR által okozott károk miatt előterjesztett igényeit. A legtöbb kárigény közúti balesetekkel kapcsolatban merül fel. A gépjármű tulajdonosától függően amennyiben KFOR flottához tartozó autó érintett a balesetben, a felmerülő károk rendezése az irodánk feladata, erre külön elkülönített pénzügyi kerettel rendelkezünk. Amennyiben azonban az egyes nemzetek által fenntartott gépjármű a részese a balesetnek - a vonatkozó NATO eljárásrendet követve – a kárrendezés is nemzeti felelősség.

LEGAD-2

Jogi Irodánk legfontosabb feladata a parancsnoki döntéshozatali folyamat egészének támogatása. Mint jogi tanácsadó nem vagyok döntéshozatali szerepben, de szüntelenül készen kell állnom arra, hogy véleményemmel, és előremutató javaslataimmal segítsem a parancsnoki csoport munkáját. Számomra elsődleges fontosságú a proaktív hozzáállás, vallom, hogy a háttérben minden részletre oda kell figyelni és akár észrevétlenül, külön feladatszabás hiányában is fel kell térképezni a lehetséges jogi kockázatokat és értekelni azokat. Bár közvetlenül a parancsoknak tartozom felelősséggel, igyekszem együtt dolgozni valamennyi szervezeti egység munkatársaival már a döntéselőkészítés során – mert meggyőződésem, hogy a törzs részére nyújtott jogi támogatással már a kezdetektől hatékonyan meg tudom alapozni a parancsnoki döntéshozatali opciókat.

A Koszovóban alkalmazandó jogi keretrendszer számtalanszor okoz fejtörést. Nincs lehetőség arra, hogy más országok gyakorlatát vegyük alapul amikor egy jogi kérdést elemzünk. Ennek fő oka, hogy Koszovó esetében nem beszélhetünk befogadó nemzetről (host nation) a szó hagyományos értelmében - amíg Koszovó államként történő elismerése nem egybehangzó valamennyi NATO tagállam részéről. Ebből az is következik, hogy a koszovói igazgatási és jogalkotó szervek szabályrendszerét sem lehet hagyományos értelemben kezelni. Bármilyen jogi kérdés legalább háromszintű elemzési folyamat végrehajtását követeli meg – az ENSZ Koszovói missziója (United Nations Mission in Kosovo – UNMIK) által 2008-ig kiadott szabályozásokat, a nemzetközi jog normáit és esetenként a koszovói intézmények dokumentumait együtt kell mérlegelni mielőtt választ adnánk bármilyen kérdésre. Ez egy rendkívül izgalmas gondolkodási folyamat, amely nagyfokú kreativitást is igényel és minden napot változatossággal tölt meg.

Már hadszintérre érkezésemet megelőzően, a felkészülés során megfogalmaztam néhány olyan kérdést amire a parancsnoki év alatt indokolt hangsúlyt helyezni. Az egyik legfontosabb ilyen törekvés a műveleti erőalkalmazási szabályok (Rules of Engagement – ROE) KFOR szintű felülvizsgálata annak érdekében hogy az egyes szabályok engedélyezési rendszere pontosan tükrözze a KFOR-parancsnok személyes akaratát, döntését, de egyben érthető és könnyen kezelhető legyen az alárendelt szervezeti egységek számára is. Ebben nagy segítségemre van a korábbi években gyűjtött ROE tervezési és alkalmazási tapasztalat, valamint a műveleti tervek értelmezésében szerzett jártasság. A ROE tekintetében már ezidáig nagy előrelépéseket értünk el, amire igazán büszkék lehetünk, de a munkafolyamat nem áll meg és mégtovábbi finomítások szükségesek.

Visszatekintve a kiérkezésünk óta eltelt időszakra, a felmerülő jogi kérdések sokasága és sokszínűsége elhalványítja a szürke midennapok egyhangúságát. Egy multikulturális nemzetközi munkakörnyezetben mindennapra jut kihívás, hisz az egyes nemzetek különféle szokásokat és kultúrát hoznak magukkal. Azonban egymás értékeinek tiszteletben tartásával, egymást folyamatosan erősítve tudunk hatékonyan együttműködni a KFOR művelet és a magyar parancsnoki év sikeres végrehatjása érdekében.

LEGAD-3
Kapcsolódó cikkek