Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Kötelességtudat – Megbízhatóság – Elkötelezettség

6. rész

Szöveg: Szabóné Varga Erika százados | Fotó: Koncsek Barna főhadnagy |  2022. május 26. 7:16

Cikksorozatunkban a KFOR 26. váltásának törzsében és vezető beosztásaiban szolgálatot teljesítők mindennapi feladataiba, nemzetközi környezetben történő helytállásukba nyújtunk betekintést.

DOS  (1)

Ez alkalommal a KFOR törzsfőnökének közvetlen alárendeltségébe tartozó Törzsigazgatói Irodát (Office of the Director of Staff) vezető törzsigazgatót és az alárendeltségében szolgálók tevékenységét mutatjuk be: milyen feladatokat kell végrehajtaniuk és hogyan irányítják, illetve biztosítják nap mint nap a belső adminisztratív „vérkeringést” a parancsnokság számára.

A Törzsigazgató Iroda állomány tagjainak feladatrendszere igen összetett: elsődleges feladatuk a KFOR parancsnokság vezetéséhez és irányításához szükséges adminisztrációs támogatás biztosítása. Szakmai hatáskörükbe tartozik továbbá, hogy betartassák az érvényben lévő ügykezelési sztenderdeket és irányelveket. Talán a legnagyobb kihívást az jelenti számukra, hogy összeegyeztessék és egyformán alkalmazzák a huszonnyolc különböző nemzetnél használt adminisztrációs rendszereket.

DOS  (2)

A Törzsigazgató Iroda törzsigazgatói, továbbá az ő munkáját támogató segítői beosztást a Magyar Honvédség biztosítja. A magyar KFOR parancsnoki év első hónapjában törzsigazgatóként Sinkai Roland alezredes támogatta a kitelepülő előkészítő csoportot, majd a parancsnoki csoport beilleszkedésében, illetve az adminisztrációs feladatokra történő felkészülésében nyújtott segítséget. Sinkai alezredes május végétől újra a törzsigazgatói beosztást fogja ellátni.

A 2021 novemberi váltást követően a törzsigazgatói beosztást dr. Vígh Attila Zoltán alezredes, az MH Transzformációs Parancsnokság jogi főnöke tölti be. Vígh alezredes a nyugat-balkáni régióban már többször teljesített szolgálatot, értékes ismeretekkel és szerteágazó tapasztalattal rendelkezik a katonai szakmai irányításban, vezetésben, igazgatásban és katonai jogban egyaránt.

DOS  (3)

Vezetőként kulcsfontosságú szabálya, hogy a törzsigazgatói irodában a fegyelmi és függelmi viszonyok betartása mellett a munka mindig pozitív légkörben történjen. A szigorú szabályok azért is fontosak, mert huszonhárom fős nemzetközi csapat munkáját kell irányítania. Az iroda katonai állományában teljesít szolgálatot egy magyar tiszt, mint a törzsigazgató segítője, egy olasz NATO titkos ügyviteli és iktatói beosztott, egy román futár és egy német grafikus. Az iroda civil alkalmazottai – többek között – a török információs tudásmenedzser, illetve a román tanácsadó, aki a KFOR történelmének hiteles dokumentálásáért felel, de a törzsigazgató csapatát erősíti még egy tizenhat fős tolmács-fordító részleg is.

DOS  (4)

A törzsigazgató segítő beosztását Kondor Orsolya Kata főhadnagy, az MH Bakony Harckiképző Központ tisztje látja el már kilencedik hónapja, akinek egyik legfontosabb feladata, hogy szakmai segítséget nyújtson a különböző hivatalos angol nyelvű dokumentumok elkészítésében. Ami nem könnyű feladat, hiszen a dokumentumok rögzítéséhez és továbbításához a KFOR-ban használt Tasker Tracker Enterprise (Feladat Kezelő és Nyomon Követő Rendszer - TT) és a Document Handling System (Dokumentum Kezelő Rendszer - DHS) rendszerek kezelése nagy figyelmet és hozzáértést igényel. Ezeken túl a különböző rendezények előkészítése, mint például medál parádék, parancsnokváltási ceremóniák során a himnuszok és medálok biztosítása, valamint a KFOR parancsnokságon található konferenciatermek foglalásának kezelése is a teendői közé tartozik. E komplex tevékenységek sorát május végétől Király Zoltán főhadnagy, az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred tisztje veszi át.

DOS  (5)

A KFOR Törzsigazgatói Irodában szolgálatot teljesítők és dolgozók számára az a legnagyobb kihívás, hogy hatékonyan és pontosan működtessék a parancsnokság adminisztrációs „vérkeringését”. Nem kis feladat, hogy a megfelelő információ a megfelelő emberhez a megfelelő időben érkezzen. Azonban ez a feladat nem teljesülne a törzsigazgató és segítő beosztottja nélkül, akik professzionális munkájának köszönhetően nagyban hozzájárulnak a KFOR parancsnokság tevékenységének eredményes ellátásához, a misszió sikeréhez.

Kapcsolódó cikkek